Nyt anlæg på Strøby Egede Vandværk reducerer hårdheden i vandet med 50%

Det er et udfordrende projekt, fordi etablering af blødgøringsanlægget på vandværket foregår samtidig med, at vandværket skal levere vand til forbrugerne med et stort udsving i produktionen. Hårdheden i drikkevandet bliver reduceret fra 20-25 til ca. 10 gr. dH.

I 2019 vedtog andelshaverne på en generalforsamling i Strøby Egede Vandværk a.m.b.a., at vandværket skulle etablere et anlæg til blødgøring af drikkevandet.

Strøby Egede Vandværk er et mellemstort privat vandværk (a.m.b.a.) i Stevns Kommune. Vandværket producerer og leverer ca. 200.000 m³ drikkevand om året. Om sommeren kulminerer vandforbruget med ca. 1.000 m³/døgn, mens det om vinteren er nede på ca. 600 m³/døgn. 

Blødgøringsanlægget er forberedt til en produktion på hhv. 300.000 m³/år og 60 m³/t med en hårdhed på 10 gr. dH. Vandværket har hidtil leveret vand med en hårdhed på 20-25 gr. dH. 

Produktion opretholdt under etablering

Inden blødgøringsanlægget kunne etableres, skulle forhold som metodevalg, bortledning af skyllevand og myndighedstilladelser afklares. Da disse forhold var på plads, kunne vandværket i 2022 udbyde etablering af blødgøringsanlæg i en totalentreprise.
Krüger vandt denne entreprise, som i korthed omfattede:

  • Indhentning af byggetilladelse til saltsilo
  • Detailprojektering
  • Leverancer
  • Rørarbejder (underentreprenør)
  • El- og signalkabelarbejder
  • PLC-programmering
  • Jord- og betonarbejder (underentreprenør)

Arbejderne blev igangsat i marts og afsluttes inden udgangen af juni 2023. En række aktører, herunder leverandører, rørsmede, elektrikere og graveentreprenører, har været involveret, og det har krævet koordinering for at lykkes med at levere det bestilte anlæg. Projektet var yderligere udfordret af, at vandværket under hele etableringen skulle levere vand til sine forbrugere. 

Blødgøring med traditionel ionbytning 

Blødgøringsanlægget fungerer ved traditionel ionbytning, hvor hårdhedsparametrene calcium og magnesium bindes til en kunstharpiks, som frigiver natrium til vandet. Metoden kendes fra opvaskemaskiner og involverer brug af salt (natriumklorid NaCl) til regenereringen af blødgøringsmaterialet - omend i en væsentlig større målestok. På Strøby Egede Vandværk er der etableret en udendørs saltsilo med plads til 25 tons salt. Det årlige saltforbrug forventes at være ca. 100 tons.

Forbrugerne i Strøby Egede Vandværks forsyningsområde kan se frem til drikkevand med et væsentligt lavere indhold af kalk og med besparelser i form af mindre forbrug af afkalkningsmidler m.m. Derudover sikrer det blødgjorte vand forlænget levetid på installationer og et reduceret energiforbrug, når vandet sendes ud til borgerne, hvilket er godt for bæredygtigheden. 

 

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Vandforsyning
Vi har leveret et CARIX® anlæg til blødgøring af vandet på Solrød Vandværks eksisterende vandværk. Det er det første CARIX®-anlæg, der er solgt uden for Tyskland. Det leverer nu blødgjort, rent og sundt drikkevand til borgerne i Solrød, som også miljøet nyder godt af.