Nyt vandværk i Kristrup

Det nye vandværk i den sydlige del af Randers bliver et moderne vandværk, der er opbygget som et lukket system. Der er stort fokus på hygiejne, service, energioptimering og vedligehold.

Det nye vandværk i den sydlige del af Randers bliver et moderne vandværk, der er opbygget som et lukket system. Der er stort fokus på hygiejne, service, energioptimering og vedligehold. Vandværket er desuden forberedt til at kunne udvides til dobbelt kapacitet.

I et parcelhusområde i Kristrup er et nyt vandværk ved at se dagens lys. Vandværket bygges på samme matrikel som et eksisterende nyere anlæg på Asser Rigs Vej, og erstatter et ældre vandværk på Clausholmsvej. Det nye vandværk opbygges med én linje, og de to vandværker på Asser Rigs Vej er således opbygget med 100% redundans.  

Anlægget er med enkeltfiltrering til fjernelse af ammonium, og er dimensioneret til 150.000m3 sammen med en ny rentvandstank i rustfri stål på 200m3. Når det nye vandværk er færdigt, skal det kunne producere 150.000 m3/år.

Krüger er rådgiver, hvor vi eksempelvis skal levere udvalgte komponenter som vores højeffektive Filtraflo filter og teknologien FiltrafloNIT, der hurtigt og stabilt fjerner ammonium og mangan i vandet. 

Med det nye vandværk samler Kristrup Vandværk deres aktiviteter på samme matrikel og ved at etablere en ny rentvandsbeholder i rustfrit stål, får de nu en konkret viden om dens tilstand og en bedre sikkerhed hygiejnemæssigt i modsætning til nedgravede betonbeholdere i beton.

Vandværket bygges efter Krügers vandværkskoncept, hvor vi står for myndighedsansøgninger, procesdesign og -garanti, tegninger, udbud af bygning, smede- og el-arbejder samt leverer nøglekomponenter. Dette foregår naturligvis i partnerskab med kunden, og der har vi oplevet et rigtig fint samarbejde:

Vi har en rigtig god dialog om processen, planlægningen og tilsyn med arbejdet. Krüger har en fin tilgang til de forskellige firmaer, der deltager i opførelsen af det nye VV, således at alle udviser fleksibilitet både i planlægningen og på byggepladsen
- Michael Mose, driftsleder på Kristrup Vandværk

Tid

Projektet startede i september 2022, hvor parterne i projektet mødtes til opstartsmøde. Status pr. ultimo juni 2023 er, at bygningen er næsten færdig. Den gamle og den nye rentvandstank er nu koblet sammen, ligesom etablering af instrumenteringen er gået i gang.

Følg med i projektet 
Hvis du er interesseret i at følge projektet fra start til slut, lægger Kristrup Vandværk løbende billeder op af udviklingen. Følg med her

Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]
Vandforsyning
Læs om samarbejdet med Dronninglund Vandværk, hvor vi er ved at bygge et helt nyt vandværk via vores “Vandværkskoncept”, hvor vi står for myndighedsansøgninger, procesdesign og -garanti, tegninger, udbud af bygning, smedearbejder og el-arbejder samt leverer nøglekomponenter og SRO-anlæg