Vihøj Vandværk

Højere hygiejne og forsyningssikkerhed

Vi har været totalentreprenør på vandværket og stået for hele vandbehandlingsanlægget, der er designet til årligt at behandle 250.000 m3 drikkevand. Skive Vand A/S nye vandværk afløser et 50 år gammelt vandværk og medfører et højere hygiejneniveau og en øget forsyningssikkerhed.

 

Kundens behov

Skive Vand A/S ønskede en erstatning for det eksisterende Vihøj Vandværk. Det nye anlæg skal have en årlig kapacitet på 250.000 m3/år, hvilket er noget mere end det eksisterende vandværk, som har behandlet godt det halve. 


Det er desuden et krav, at det nye vandværk skal være opdelt i 2 separate og identiske vandbehandlingslinjer, således der kan opretholdes forsyning, selvom der sker fejl eller nedbrud på den ene linie. Desuden skal rentvandsbeholderne etableres inde i klimaskærmen, således de er fuldt inspicérbare. Disse krav er opstillet for at sikre en høj forsyningssikkerhed.

 

Vores løsning

Vandværket er placeret i en helt ny bygning tegnet af arkitektfirmaet Andreas Ravn og etableret af Kaj Ove Madsen A/S. Ved design og indretning af værket blev der lagt vægt på, at de bygningsmæssige rammer var afstemt med procesanlægget og at procesanlægget fremstod synligt, stringent og logisk i forhold til vandets vej gennem anlægget.


Med udgangspunkt i råvandskvaliteten blev det valgt, at vandbehandlingen på anlægget skulle ske ved en beluftning af råvandet efterfulgt  af enkeltfiltrering i et dualmedie-filter. 

Skyllevandet fra returskylning af filtrene ledes til en skyllevandsbeholder, hvor vandet dekanteres, inden det afklarede vand ledes til recipient. 


Anlægget er opbygget fuldautomatisk og kan overvåges og styres såvel lokalt på anlægget som via fjernstyring.

 

Teknisk beskrivelse

 • Beluftningen i hver linie sker i én Oxydator™, som er en lukket trykbeholder, hvori der sker en modstrømsbeluftning af råvandet.
  Råvandet tilledes i toppen af beholderen, og atmosfærisk luft indblæses i bunden.
 • Afblæste gasser bortledes til det fri via selvregulerende mekanisk luftudladning.
 • Det iltede råvand ledes direkte ind i et Filtraflo™ trykfilter (én pr. linie), hvori filtreringen sker over en dualmedie-filteropbygning, bestående af Filtralite™ i toppen og kvartssand i bunden. Herved virker filtret som både for- og efterfilter, og der opnås stor robusthed i processen.
 • Rentvandsbeholderne er udført som syrefaste rustfrie opsvejste beholdere, hver med et effektivt volumen på 200 m3/t.
 • Udpumpningen er udformet således, at der kan pumpes til to separate forsyningszoner, og det kan vælges enten at suge fra én eller begge beholdere. Eller der kan vælges en beholder pr. forsyningszone.
 • Al luft som indgår i vandbehandlingen er filtreret gennem et F8 filter samt et kulfilter.
  Alle rør er udført i syrefast rustfri materiale, som er fuldbejdset og glasblæst.
 • Vandværket styres af en PLC med tilhørende SRO-anlæg med Krügers V-Opera og V-History.
Kontakt
Jan Østergaard Nielsen
Salgsingeniør
M: 6023 8560
E: [email protected]

Carsten Zinn Lundberg
Markedschef
M: 6039 0737
E: [email protected]

Kunde: Skive Vand A/S

Antal linier: 2 stk
Behandlingskapacitet: 2 x 30 m3/t
Udpumpningskapacitet: 2 x 40 m3/t
Rentvandsbeholdere: 2 x 200 m3/t i syrefast stål
Skyllevandsbeholder for dekantering: 30 m3
Idriftsat: 2017

Drikkevand
Med intelligente styringsteknikker kan I som forsyning opfylde de stigende krav til drikkevandets kvalitet, samtidig med at I skåner miljøet omkring jer.  Ved at vælge vores SRO-system får I et moderne SRO-system målrettet drift, dokumentation og løbende forbedringer.