Økologer glæder sig over adgang til fosfor-gødning fra rensningsanlæg

Læs i denne artikel om EU godkendelsen af struvit som gødning i økologiske jordbrug, og hvorfor det er et vigtigt skridt på vejen for økologerne, der løbende leder efter bæredygtige næringsstoffer.

EU har nu tilladt brugen af stoffet struvit fra spildevandsslam som fosforgødning i økologiske jordbrug. Det er et vigtigt skridt på vejen for økologerne, der løbende leder efter bæredygtige næringsstoffer. Samtidig giver det forsyningsselskaber et marked for at recirkulere og afsætte fosfor og dermed styrke bidraget til den cirkulære økonomi.

Det er et vigtigt skridt på vejen i arbejdet med at udvikle økologisk jordbrug, at EU nu efter en 7 år lang proces har optaget fosforholdig struvit fra spildevandsslam i EU’s økologiforordning, så det kan bruges som gødning i økologiske jordbrug. Det kan blive en win-win situation, da forsyningsselskaberne samtidig får et større udbud af potentielle kunder, der vil aftage struvit. 

Foreløbig har kun Herning Vand, Aarhus Vand og Forsyning Helsingør fungerende struvitanlæg, der kan trække fosfor ud af spildevandet. Forsyning Helsingørs anlæg står på stand by i øjeblikket.”Vi ser frem til at kunne sælge meget mere struvit i Danmark fra vores anlæg. Økologerne har manglet velegnede fosforkilder, og har hidtil kun kunnet bruge noget, der er dyrere end vores produkt,” siger Niels Møller Jensen, der er direktør i Herning Vand.

Vi ser frem til at kunne sælge meget mere struvit i Danmark fra vores anlæg. Økologerne har manglet velegnede fosforkilder, og har hidtil kun kunnet bruge noget, der er dyrere end vores produkt
- Niels Møller Jensen, der er direktør i Herning Vand

Den største kunde har hidtil været et fransk firma, der har brugt struvitten til at berige kompost med fosfor.

Nu sker der endelig noget. Herning Vand har netop indgået aftale med et økologisk landbrug i nærheden af Herning om at aftage 2,5 tons gødskning, der består af kvælstof og fosfor. Begge dele er eftertragtet hos økologerne. 

”Det er en rigtig god start. I samarbejde med Økologi Rådgivning Danmark får vi nu en kanal til at komme af med produktet. Det ser ud til at økologiske landbrug er det bedste sted at bruge det. De mangler bl.a. vores type gødskning på majsmarker,” siger Niels Møller Jensen. 

Barriere for fosfor til økologi er fjernet

Miljøvirksomheden Krüger rådgiver både Aarhus Vand og Herning Vand om optimering af deres struvitanlæg. Krüger har desuden designet anlægget hos Forsyning Helsingør. Ifølge Peter Balslev, der er procesingeniør hos Krüger og bl.a. rådgiver om struvit, har det største problem hidtil været for lav salgspris for fosfor. 

”EU-godkendelsen åbner nu op for efterspørgsel fra økologiske landbrug, og jeg forventer det vil betyde stigende salgspris for fosforholdig struvit. Det betyder, at der kan komme bedre økonomi for renseanlæggene i at producere struvit,” siger Peter Balslev.

"Problemet har hidtil været, at traditionelle gødningsstoffer baseret på kunstgødning er traditionsbundet og kører med meget store volumener. Økologiske landbrug savner tilladte fosforholdige gødningsstoffer, så de kan undgå at bruge traditionel gylle. Struvit er et lokalt produceret genvundet materiale med meget lavt indhold af tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer. Det kan være med til at dække et presserende behov for bæredygtigt fosfor i økologisk planteproduktion,” siger Peter Balslev.

Problemet har hidtil været, at traditionelle gødningsstoffer baseret på kunstgødning er traditionsbundet og kører med meget store volumener. Økologiske landbrug savner tilladte fosforholdige gødningsstoffer, så de kan undgå at bruge traditionel gylle. Struvit er et lokalt produceret genvundet materiale med meget lavt indhold af tungmetaller og andre miljøfremmede stoffer. Det kan være med til at dække et presserende behov for bæredygtigt fosfor i økologisk planteproduktion.
-  Peter Balslev,  procesingeniør hos Krüger 

Forsyningsselskaberne opnår besparelserne ved reduceret brug af energi i anlægget, mindre brug af kemikalier til fjernelsen af fosfor og mindre brug af transport pga. reducerede mængder af overskudsslam, der skal køres på markerne. Med en indtægt på salg til gødning lagt oveni, forventes regnestykket at se markant bedre ud nu.

Efterspørgslen er til stede

”Der er efterspørgsel på recirkuleret fosfor blandt økologer, men det er primært kvælstofindholdet i struvit, der er eftertragtet. Det er ikke et guldæg, som alle står og tripper efter, men det vil styrke økologisk jordbrug at få tilgang til et ekstra næringsstof. Flere godkendte næringsstoffer til økologien øger samtidig muligheden for at konventionelle landmænd tør omlægge til økologi. Det er vigtigt for at nå det politisk besluttede mål (fra 2019) om en fordoblet økologisk produktion i 2030,” lyder det fra Casper Laursen, der er specialkonsulent hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug. 

Innovationscentret foretager bl.a. uvildige afprøvninger indenfor økologisk jordbrug. En af hovedopgaverne er at finde nye næringsstofkilder til økologien, da man ikke kan bruge kunstgødning som i det konventionelle landbrug.  

Derfor ser han det som positivt at både Aarhus Vand og Herning Vand allerede har struvitanlæg og er klar til at sælge til økologiske landbrug. Der er størst efterspørgsel blandt økologer i Østjylland og øst for Lillebælt, hvor der ikke er så mange husdyr. 

”Struvit er et granuleret produkt, så det kan afsættes over hele landet. Helsingør Forsyning bør desuden se at få deres standby struvitanlæg i gang igen, for det er svært at få nok næring til økologisk landbrugsdrift i Nordsjælland,” siger Casper Laursen.  

Hos organisationen Økologisk Landsforening er der også tilfredshed med den nye mulighed. Holdningen er, at ressourcerne skal forvaltes i kredsløbet, og det gør man ved at udnytte struvit fra spildevandsslam som næringsstof.

”Spildevandsslam er ikke tilladt i økologien, da man har været bekymret for at få uønskede miljøfremmede stoffer med, men på denne måde kan vi holde fosfor i kredsløb uden den bekymring. Vi vil fortsat gerne have afklaret, om vi også skal godkende spildevandsslam, der har den fordel, at det er en organisk gødning og dermed mere i tråd med økologi, der som udgangspunkt kun bruger organisk gødning, men struvit er en god løsning,” siger Sybille Kyed, der er landbrugs- og fødevarepolitisk chef hos Økologisk Landsforening.

Hun har dog det lille ”men”, at så længe konventionelle landbrug kan bruge spildevandsslam som helhed på markerne, vil det fortsat være billigere end den organiske gødning. Hvis der ikke kommer tilstrækkeligt med struvit på markedet, som økologerne kan købe til en acceptabel pris, vil den nye mulighed, som EU-forordningen giver, ikke få den store betydning.
 

Denne artikel er oprindeligt bragt i magasinet Teknik & Miljø april 2023

Kontakt
Markedschef
M: 2171 5194
E: [email protected]
Renseanlæg
Forsyning Helsingør har i foråret 2016 indviet et nyt fosforanlæg på Helsingør renseanlæg, der udvinder den fosfor, der er i spildevandet, hvorefter man kan genanvende den. Krüger har leveret og opsat anlægget, der er så kompakt bygget, at det er placeret i renseanlæggets kælder.