PFAS-forurening i jord kan varmes væk, inden den når vand

Dette er et uddrag af en artikel bragt i Ingeniøren/Watertech 16. november 2021:

 

Krüger tør nu godt love, at man kan få bugt med PFAS-forurening, inden den gør skade på drikkevand eller vandmiljø – og på en miljø- og klimavenlig facon. 
 
Ved laboratorieforsøgene har Krüger brugt jord fra hhv. en lufthavn ved Stockholm og en militær brandslukningsplads i Australien, New South Wales.
 
Jorden fra Stockholm indeholdt 8 milligram pr. kilo, og da jordkvalitetskriteriet er 400 mikrogram pr. kilo, skulle forureningen altså reduceres til i hvert fald 1/25. Med en oprensning til 0,6 mikrogram pr. kg skete det uden problemer. Jorden fra Australien var langt mere forurenet: Den indeholdt 100 milligram PFOS og næsten 200 milligram PFAS-forbindelser pr. kilo.
 
Efter opvarmningen kan de tilbageværende reststoffer enten destrueres på stedet eller opsamles på aktivt kul og køres til forbrænding. Men det vil være langt mindre mængder der skal bortskaffes til destruktion, end hvis man graver op, formentlig 1 kilo aktivt kul pr. ton jord.

Vi vil lidt forenklet sagt skulle transportere kilo i stedet for ton. Og ud over transporten vil der jo også skulle bruges langt mindre energi på forbrændingen
Søren Eriksen
Processpecialist hos Krüger


Det er samme teknologi, der blev anvendt ved den unikke pilotoprensning af pesticider og kviksølv ved kemikaliedepotet på Høfde 42.

Læs mere om det projekt og metoden her 

 

Hvis du har abonnement på Ingeniøren/Watertech, kan du læse hele artiklen her.

Kontakt
Salgs- og Produktchef
M: 2048 5963
E: [email protected]
Jordoprensning
Med 14 års erfaring i termisk oprensning og viden fra de nyeste udviklingsprojekter er vi stolte af at tilbyde effektive, økonomisk fordelagtig og sikre oprensningsløsninger. Vi renser op til lave kriterier i alle typer geologi.