PFAS forureninger i jord kan oprenses med velafprøvede teknologier

Grøn teknologi fra dansk virksomhed kan reducere PFAS-forurening i jord markant. Det er bevist i flere forsøg foretaget på jord fra Sverige og Australien, hvor stofferne er oprenset til under detektionsgrænsen. Samme teknologi kan bruges på PFAS-forurenet jord i Danmark, og det er tilmed en bæredygtig metode, hvor jorden kan renses på stedet. 

Der kan skrives verdenshistorie, hvis politikerne beslutter sig for at anvende grøn, dansk teknologi til at reducere PFAS fra jorden. Miljøvirksomheden Krüger har demonstreret, at de kan oprense 30 forskellige PFAS-stoffer som eksempelvis fra den tidligere brandskole ved Korsør. Teknologien har endnu ikke været prøvet noget sted i verden i fuld skala.

Dokumenterede forsøg har reduceret selv høje koncentrationer

Krüger har udført 6 forsøg, der har vist, at det er muligt at oprense PFAS-stoffer fra jord til under detektionsgrænsen og ved lavere temperaturer, end man normalt anvender i forbrændingsanlæg. I disse tests har Krüger fjernet PFAS-koncentrationer på op til 200 mg/kg jord, heraf PFOS på 100 mg/kg til under detektionsgrænsen. 

“Vi har også testet metoden på mindre forurenet jord fra lufthavnen Arlanda i Stockholm. Her ser vi fuldstændig tilsvarende reduktioner, og vi bringer PFAS indholdet ned til detektionsgrænsen. Så vi er sikre på, at vi kan fjerne PFAS fra jorden”, siger Produktchef fra Krüger, Niels Ploug. 

Kendt og velafprøvet teknologi

Metoden til at oprense PFAS er en termisk konduktiv oprensningsteknologi. Det er en oprensningsmetode, hvor man installerer elektriske varmelegemer i den forurenede jord, som varmes op til omkring 350 grader. Under opvarmningen fordampes nogle af stofferne, mens andre nedbrydes. Stofferne opsamles og opkoncentreres på medier som eksempelvis aktivt kul.

Det er samme teknologi, der blev anvendt ved den unikke pilotoprensning af pesticider og kviksølv ved kemikaliedepotet på Høfde 42.

PFAS et problem mange steder i Danmark

Teknikken er ikke svær at opskalere fra test til fuldskala, og ofte sker det med et endnu bedre resultat. Metoden udgør derfor et alternativ til at grave jorden og køre den bort på lastbiler til ekstern behandling. Samtidigt forhindrer en reduktion af kildeforureningen i jorden, at værdifulde grundvandsressourcer trues eller skal renses i årevis. Af et notat fra Regionernes Videncenter for Miljø og Ressourcer fremgår det, at der er udtaget prøver for PFAS på knap 1.100 lokaliteter i Danmark, og på 82 pct. af disse lokaliteter påvises der et eller flere PFAS-stoffer. Dermed er problemet med PFAS i Danmark langt større end hidtil antaget.

Bæredygtig metode

Med den termiske oprensningsmetode kan oprensningen ske direkte på lokaliteten. Det betyder, at man undgår lange transporter og efterfølgende højtemperatur forbrænding eller kontrolleret deponering. Teknologien er baseret på strøm, og forsynes normalt med grøn energi. Metoden kan aftage energien fra et smart grid eller “On demand” dvs. bruge energi når der er mindst tryk på forbruget i den lokale infrastruktur. 

Da teknikken benytter lavere temperaturer, vil der være et væsentligt lavere energiforbrug per kubikmeter behandlet jord sammenlignet med forbrænding. Når forurenet jord forbrændes, indgår det ofte sammen med meget andet affald og ender dermed som en affaldsfraktion, der deponeres. Ved behandlingen on-site tilføres ikke yderligere materiale, og derved forbliver den behandlede jord en ressource, der kan genanvendes og i sidste ende være med til at minimere belastningen af vore råstofgrave.

Metoden er ofte også billigere sammenlignet med skulle grave den forurenede jord op for at køre den til forbrænding. 

Eksempel på testresultater

Kontakt
Salgs- og Produktchef
M: 2048 5963
E: [email protected]

Hvad er PFAS?

Perfluorerede stoffer (PFAS) er kunstigt fremstillede kemikalier. De findes i brandskum og industrien, men bruges også som fedt- og vandafvisende imprægnering i blandt andet køkkenudstyr, fødevareemballage, tøj og møbler. Stofferne er svære at nedbryde, og de ophobes derfor i miljøet. 
 

Jordoprensning -
Generationsforureningen efter årtiers produktion af pesticider på Harboøre Tange kan nu endelig fjernes. Det viser et afsluttet pilotprojekt fra giftdepotet på Høfde 42, der er gennemført af Krüger A/S. Der er afsat 630 mio. kr. på finansloven for 2021 til oprensningen.
Jordoprensning -
Artikel fra Ingeniøren:
"Krüger tør nu godt love, at man kan få bugt med PFAS-forurening, inden den gør skade på drikkevand eller vandmiljø – og på en miljø- og klimavenlig facon."