Miljøeffektiv rensning af afløb fra renseanlægs effluenter (MEREFF)

Udviklingsprojekt støttet af MUDP

96% af den medicin, der anvendes i Danmark, indtages i patienternes hjem. Derfor ender langt hovedparten af de miljøskadelige medicinrester i spildevandet på de kommunale renseanlæg. I MEREFF projektet bliver medicinresterne nedbrudt på Herning Vands renseanlæg i et pilotanlæg, der fjerner medicinrester fra det rensede spildevand. I projektet skal de optimale driftsparametre ved forskellige driftsforhold bestemmes, så medicinfjernelsen kan opskaleres til fuldskala.

 

I MEREFF arbejdes på basis af en patenteret metode med en avanceret biofilmbaseret renseproces til fjernelse af lægemidler, mikroforureningsstoffer og svært omsætteligt organisk materiale i udløbet fra spildevandsrenseanlæg. 
 

Projektets formål er at bringe et proof-of-concept videre til en færdig løsning i pilotskala, der baseres på en speciel udviklet biofilm og driftsrutine. Den udviklede efterpoleringsteknologi, som relativt simpelt kan etableres på eksisterende renseanlæg, vil være et biologisk og energibesparende alternativ til den stigende og ressourcekrævende fjernelse af miljøkritiske stoffer fra spildevand, der ofte foregår ved tilsætning af ozon eller gennem aktivt kul.
 

Resultaterne fra dette projekt præsenterer vi på en temadag 1. september. Læs mere i boksen til højre. 

Tid og økonomi

Projektet gennemføres i perioden december 2017 til juni 2020

Budget: kr. 7.975.605

Heraf kommer kr. 3,574,511 fra MUDP, der støtter projektet.

Projektets deltagere

Vi gennemfører projektet i samarbejde mellem Herning Vand A/S, Teknologisk Institut, DTU Miljø, Aarhus Universitets Hospital, Region Midtjylland, Hillerød Spildevand A/S og DNV-Gødstrup.

Teknologi
Dette er en ekstremt effektiv, økonomisk og miljøvenlig teknologi baseret på AnoxKaldnes™ MBBR (Moving Bed Bio Reactor) til rensning for miljøfremmede stoffer bl.a. lægemiddelstoffer.
Kontakt
PhD, Procesingeniør
M: 4212 0892
E: [email protected]
Temadag
Kom og hør om, hvordan Herning Vand, Krüger og partnerne i MEREFF projektet har arbejdet med at udvikle løsninger til at fjerne miljøfremmede stoffer og medicinrester i spildevand. Du kan også besøge pilotanlægget.
Spildevand
Alt for mange uønskede lægemiddelstoffer fjernes ikke i det kommunale renseanlæg og ryger derfor videre ud i vandmiljøet. Det forskningsbaserede MERMISS projekt på Skejby Sygehus ved Aarhus – og nu også et afledt projekt på Herning Vands renseanlæg – viser, at det er muligt at rense en stor del af de uønskede stoffer væk.