Ultrakompakt blødgøringsanlæg til mindre vandværker

Anlægget er en innovativ løsning, der består af trippeltank-moduler, patenteret reguleringsventil og en hygiejnisk og vandbesparende modstrøms skylleproces. Det er et ultrakompakt blødgøringsanlæg, der er ideelt til mindre vandværker, som ønsker at tilbyde kunderne blødgjort drikkevand på en sikker måde, men som ikke ønsker et stort og omfattende anlægsprojekt. 
 

Professionelt og velgennemprøvet anlæg

Det er et professionelt standardanlæg, Delta-p, til blødgøring af drikkevand udviklet af Grünbeck i Tyskland. Anlægget er anvendt gennem flere år til det danske marked for blødgøring af drikkevand. Det er primært store ejendomme og boligforeninger, som har købt anlægget til produktion af blødgjort drikkevand, men anlægget er også meget velegnet til mindre vandværker.
 

Kræver minimal plads

I mange tilfælde kræves der ikke bygningsmæssige udvidelser, og anlægget er nemt at installere. Det gør projektet lettere at gennemføre, reducerer risici og vil derfor kun i meget begrænset omfang påvirke vandværkets normale drift. 
 

Traditionel blødgøring med NaCl

Vandet blødgøres ved traditionel ionbytning med NaCl. I den proces bindes calcium og magnesium i ionbytter­en. Efter blødgøringen indeholder det producerede vand et højere  indhold af natrium. For at sikre god drikkevandskvalitet fastlægger Krüger, hvordan anlægget skal indstilles driftsmæssigt. Det sikrer, at indholdet af natrium er inden for grænseværdien, og vandet hverken er korrosivt eller kalkfældende. 
 

Lavt tryktab og minimalt vandforbrug

Anlægget har et lavt modtryk på maksimalt 0,8 bar, hvilket er med til at holde driftsudgifterne nede. Det samme gælder forbrug af skyllevand. Ionbytteren skal regenereres, når natriumindholdet i ionbyttermassen er udskiftet (ionbyttet) med calcium og magnesium. Det sker ved en specialdesignet skylleproces, der består af flere faser: 

  • Modstrømstilførsel af en saltopløsning ved lavt flow – saltning
  • Modstrømsudskylning af saltopløsningen ved lavt flow – fortrængning
  • Modstrømsskylning af filter (med rentvand) ved højt flow 
  • Skylning hvor eventuelle smårester af salt udskylles – første filtrering

Modstrøms-regenerering giver et lavere vandspild og en bedre kvalitet af det blødgjorte vand end traditionel medstrøms-regenerering. Skyllevandet fra regenerering af ionbytning indeholder høje koncentrationer af Ca, Mg, Na, og Cl – ligesom det er kalkfældende og korrosivt. 
 

Opbygning

Blødgøringsanlægget er et modulopdelt anlæg. Størrelse og antal moduler fastlægges ud fra kapacitetsbehov og vandets hårdhed. Modulerne fås i forskellige størrelser. De største kan producere op til 20 m3/ blødgjort vand i timen. Med fire moduler kan man således opnå en kapacitet på op til 80 m3/ time. 

Et modul består af:  

  • Tre ionbytningsbeholdere
  • Elektronisk styret transfer-, regenererings- og blandeventil
  • Mikroprocessor-styring med interface
  • Meddelelses- og fejlmeldingskontakt

Ved siden af blødgøringsanlægget opstilles en lille brine-tank med brine (saltmættet vand) til regenerering. Den lille brine-tank fødes fra en udendørs opstillet brine-maker/ saltsilo. Skyllevand fra anlægget vil som udgangspunkt kunne ledes til eksisterende skyllevandstank og bortledes sammen med skyllevand.

Figur: Blødgøringsanlæg med fire moduler inkl. fire brine-tanke

 

Anlægget leveres med styring af blødgøring og regenerering. Styringen sikrer endvidere, at belastning og skyl på anlæg fordeles ligeligt over tid og over anlæg. Det har store driftsmæssige fordele, fordi spildevandsflowet holdes jævnt på et minimalt flow, og anlæggenes levetid bliver længere.
 

Nem installation med minimalt byggeprojekt

Blødgøring installeres efter filtrering og før rentvandsbeholderen. Hvis blødgøringsanlægget rammes af en defekt eller tages ud af drift, vil vandet som i dag gravitere til rentvandsbeholderen. Da det er et ultrakompakt anlæg, minimeres udgifter til byggeri, og installationen begrænses til rørføring ud til opløsning af saltet i saltsiloen, ligesom der skal føres brine fra siloen til den lille brine-tank ved blødgøringsanlægget. Derudover skal der laves fundament til saltsiloen, installation, rørføring til UV-anlæg samt instrumentering i form af tryktransmitter og hårdhedsmåler.

Kontakt
Teamleder
M: 39572115
E: [email protected]
Teknologi
Driftsøkonomisk og vedligeholdelsesvenligt ionbytningsanlæg til blødgøring af drikkevand på mindre vandværker. Delta-p blødgør drikkevandet og forhindrer effektivt kalkbelægninger hos kunderne.