Filtre, uv-anlæg og iltningsenhed

Drifts- og vedligeholdelsesopgaver på vandværker

Vi oplever en stadig større opbakning i branchen til at gøre en fælles indsats for at holde hjulene i gang midt i disse Corona tider.


Danske Vandværker har bl.a. stillet skarpt på fordelene ved at bestille drifts- og vedligeholdelsesopgaver på vandværkerne lige nu: det bidrager til at holde hjulene i gang i forsyningssektoren såvel som i den danske beskæftigelse, ligesom det har den positive effekt, at danske vandværker vil være vedligeholdte. Derudover undgår vi flaskehalse, når vi igen har normale tilstande.

Danske Vandværker pointerer, at mange opgaver sagtens kan løses uden smitterisiko, og de har bedt deres leverandører byde ind med opgaver, der kan løses nu som fx:

  • Styring
  • Prøvetagning
  • Målere
  • Lækagesporing
  • Opmåling
  • Affugtning
  • Renveringsopgaver
  • Strukturudvikling/strategi
  • El-tavler

Du kan læse en udførlig liste på de Danske Vandværkers hjemmeside


Vi tror på, at når så mange aktører gør fælles front under denne krise, kommer det til at have en stor virkning på den lange bane og være en medvirkende faktor til hurtigere at få branchen tilbage på fode.