Forsyningssektoren skal fungere i krisetider - sådan bidrager vi

Vi befinder os i en ny tid, som stiller store krav til alle og kræver en fælles indsats for at holde vores samfund bedst tænkeligt i gang. Forsyningssektoren er en vigtig del af den infrastruktur, som er afgørende for samfundet at opretholde, selv når det meste af landet lukker ned. Derfor opretholder vi arbejdet i videst muligt omfang, samtidig med at vi naturligvis til hver en tid følger regeringens anbefalinger for at begrænse smitterisikoen af Covid-19.
 

Skærpet opmærksomhed og retningslinjer fra ledelsen

Begrænsning af smitte med Covid-19 er noget, vi længe har haft stort fokus på. I starten af marts nedsatte vi en arbejdsgruppe med direktionen i spidsen, der koordinerer Krügers samlede tiltag og tager stilling til eventuelle nye forholdsregler. Vi ønsker at tage ansvar for vores medarbejderes, kunders og samarbejdspartneres sundhed, hvilket bl.a. betyder, at vi tidligt indførte rejserestriktioner, som gik et skridt videre end myndighedernes anbefalinger. Lige nu arbejder stort set alle funktionærer hjemmefra, og vi har lavet en model, som skal sikre, at vi kan holde flest mulige i arbejde.
 

En samlet indsats i branchen

Formålet med alle vores tiltag er, at vi understøtter myndighedernes indsats, samtidig med at vi bidrager til vores kunders aktiviteter bedst muligt, så danskerne fortsat fx har rent drikkevand og kan få renset spildevandet. Da vores folk i forvejen er vant til at begå sig i industrien og har opdateret kendskab til de regler, der er gældende for de forskellige grene af vandbranchen, mener vi, at mulighederne er gode for at opretholde et stabilt aktivitetsniveau.

Men de omskiftelige tider stiller også store krav til os alle. Vi opfordrer til, at vi i forsyningssektoren står sammen om at løse opgaverne med idérigdom, fleksibilitet og risikostyring. Kravene til samarbejde og kommunikation er blevet større som følge af Covid-19, men vi ser også en stor vilje til at løse udfordringer, som vi ikke har oplevet før. Som Statsministeren sagde, så skal vi stå sammen på en ny måde.
 

Arbejdet fortsætter, bare på nye måder

Eksempelvis kan vores kunder og samarbejdspartnere stadig få fat i os via telefon, mail og webmøder, ligesom vi opretholder vores opgaver så vidt, det kan lade sig gøre. Dette gælder bl.a. besøg, anlægsopgaver, indkøringer og service hos kunder - hvor vi naturligvis altid respekterer de retningslinjer, der er indført af både regering og den pågældende kunde.

Vi kan godt mærke, at en række opgaver er sat på hold, og vi vil gerne opfordre til, at alle opgaver, der kan gennemføres med passende forholdsregler, opretholdes – ligesom det kan være hensigtsmæssigt at fremrykke opgaver, hvor det er muligt. På den måde kan branchen fastholde ekspertise og undgå store flaskehalse, når situationen stabiliserer sig.

Fra vores side sikrer vi, at vores medarbejdere, som er ansvarlige for igangværende projekter, foretager en grundig gennemgang af projekternes stade, tidsplaner og parternes kontrakter. På den måde bidrager vi til, at projekter gennemføres i videst mulig omfang.

Vi ser frem til et godt samarbejde, og vi er fast besluttede på at yde en ekstraordinær indsats for, at vi sammen kommer bedst tænkeligt igennem denne pandemi. Det er i de svære tider, vi skal vise, at vi kan, og det ønsker vi at gøre sammen med resten af branchen til gavn for Danmark.


Bedste hilsner

Leif Bentsen, Adm. Direktør

Anne Abraham, HR- og Kommunikationsdirektør