Aflevering af AQUAVISTA anlæg på distancen

Utraditionelle tider kalder på utraditionelle løsninger. Vi oplever en vilje til at få forsyningssektoren til at fortsætte og hylder disse initiativer. Her kommer vi med et eksempel fra egne rækker. I Litauen er det lykkes på fjerndistance at aflevere et AQUAVISTA™ Plant, der er software til intelligent styring af renseanlæg og afløbssystem. Samtidig underviste vi driftspersonalet på distancen. Normalt møder man fysisk op, men da det ikke er muligt nu, måtte vi tænke kreativt. 

AQUAVISTA™ Plant vil effektivisere byens spildevandsbehandling og give forsyningen et mere flexibelt renseanlæg. 

 

Online styring
Hubgrade er digitale løsninger baseret på solid erfaring med optimering af drift og forsyning på spildevand, ressourcer og energiområdet. Hubgrade kombinerer menneskelig ekspertise med unikke og innovative analyser af data både direkte i online styring og som prognoser for altid at være på forkant.