Hurtig assistance ved legionella fund skabte tryghed

Hos AB Tjørnestræde i Vejle har man hidtil ikke haft fokus på legionella. Det ændrede sig, da en i forvejen sygdomsramt beboer pludselig blev syg med legionella. Hjælpen kom hurtigt fra Krüger Aquacare, der har mange års erfaring med at bekæmpe legionella. 

 

I AB Tjørnestræde har foreningens 14 selvstændige huse hver deres varmtvandsveksler. Temperaturen indstilles derfor individuelt i det enkelte hus. Formand for andelsforeningen Gitte Mølgaard havde godt hørt, at en beboer var blevet syg af legionella, men hun var ikke klar over, at her var en sag, som hun og bestyrelsen skulle reagere på. Men det var det. For efter 14 dage kom et brev fra kommunen, der påpegede, at den berørte bolig ville blive erklæret kondemneret (ubeboelig), hvis ikke der blev gjort en indsats fra foreningens side. 
 

- Så jeg søgte efter hjælp til legionellabekæmpelse og fandt hurtigt frem til Krüger Aquacare. De sendte straks en konsulent ud, der fortalte os og det berørte ægtepar, hvad der kunne gøres, fortæller Gitte Mølgaard.
 

Konsulenten kunne straks se, at temperaturen på varmtvandsbeholderen var for lav. Så den skruede han op på de anbefalede 55 grader. Som en ekstra foranstaltning satte han også en filterbruser på, så ægteparret med det samme var sikret mod flere legionellabakterier. Samtidig anbefalede han at udskifte vandslange og fjerne vandspare brusehoved. Legionellabakterier ynder nemlig at leve i biofilm på indersiden af bl.a. vandrør, vandslanger og i brusehovedet. 
 

Krüger Aquacare fik arrangeret, at en prøvetager kom på besøg få dage senere, og tog nye vandprøver. Krüger Aquacares tekniker skyllede samtidig veksleren for at komme bakterierne til livs. I løbet af få dage lykkedes det ham at hjælpe kunden, så ægteparret trygt kunne tage bad igen. 
 

- Der var fuld service med det samme. Ægteparret og vi som forening blev behandlet ordentligt og kompetent. Boligen er nu godkendt af kommunen, og beboeren er ikke syg med legionella længere, siger Gitte Mølgaard.
 

Der var fuld service med det samme. Ægteparret og vi som forening blev behandlet ordentligt og kompetent. Boligen er nu godkendt af kommunen, og beboeren er ikke syg med legionella længere.
Gitte Mølgaard
Formand for andelsforeningen AB Tjørnestræde


Stigende udfordring

Legionella er en stigende udfordring i Danmark. Faktisk har Danmark har en af EU’s højeste incidensrater for legionella og rekordmange dødsfald. Det hænger bl.a. sammen med, at temperaturen i det varme vand ikke er høj nok. Det skal man passe på med - som man fandt ud af i andelsforeningen AB Tjørnestræde i Vejle. Især sårbare mennesker er udsatte, hvis de udsættes for legionellabakterier.
 

”Det største problem er, at folk ikke ved det og ikke gør noget, før nogen er blevet syge. I stedet lytter man til i øvrigt fornuftige energispareråd og sparer på vand og energi. Bagsiden ved at skrue ned for temperaturen er, at legionellabakterien får bedre vækstbetingelser. En varmtvandsbeholder bør tømmes 1 ½ - 2 gange i døgnet. Det er en udfordring i bygninger, hvor en beholder ikke er dimensioneret efter forbruget. Det kan det også være, hvis folk er væk hjemmefra i perioder. Tappesteder bør aktiveres min. en til to gange om ugen,” siger Diana Torkelund, specialist i legionellabekæmpelse hos Krüger Aquacare.
 

Blandingsbatterier står ofte fast på 38 grader og folk gør sjældent noget for at regulere temperaturen til yderpunkterne. Man bør ændre gradindstilling jævnligt og sende vand med en højere temperatur gennem blandingsbatteriet en gang imellem. Derudover bør man udskifte bruseslange og hoved hvert 2. år.
 

”Det er særligt et problem for udsatte borgere. Vi andre kan få legionella, hvor kroppen som regel selv bekæmper det. Men det sker ikke nødvendigvis for sårbare borgere,” siger Diana Torkelund.

Hvad er legionella?

Legionellabakterier kan føre til den frygtede legionærsyge, som er en art lungebetændelse. Smitten kan ske ved, at man indånder forstøvet vand (aerosoler), der er forurenet med legionella. Symptomerne minder om Corona med høj feber, hovedpine og muskelsmerter. 
 

De fleste Legionella tilfælde kommer i dag fra de almindelige husholdninger og ikke hospitaler. I 2019 blev 269 smittet i Danmark, hvilket gav en incidensrate på 4,7 smittede per 100.000 indbyggere. Det gør Danmark til det land i Europa, hvor tredjeflest smittes med legionella i forhold til befolkningstallet - kun overgået af Italien og Slovenien. I 2020 steg tallet, hvor 39 døde af sygdommen. 

Kontakt
Specialist i legionella
M: 6037 0730
E: [email protected]

Legionellacertifikat
Krüger Aquacare introducerer en Legionella-ordning, som vi kalder "blike-dråbe". Ordningen gør det nemt for beboere og brugere af en bygning at se, at at det varme vand er testet og der ikke er påvist Legionella.
Legionella
VitaPark har fået et system, der sikrer mod sygdomsfremkaldende bakterievækst i deres store varmtvandsanlæg. Krüger Aquacare har installeret et Oxiperm anlæg, der sikrer en effektiv legionellabekæmpelse og medfører en økonomisk gevinst.