Teknologier A-Z

20 teknologier

Alfabetisk oversigt over de produkter, vi tilbyder.

Vi opdaterer listen løbende, så hvis du ikke fandt præcis, hvad du ledte efter, er du meget velkommen til at kontakte os. 

A

ANITA™ Mox

ANITA™ Mox er en et-trins proces til at omsætte højt indhold af kvælstof fra spildevand.
Spildevandsrensning

AnoxKaldnes™ MBBR

AnoxKaldness™ MBBR er kompakt, nem at betjene og meget effektiv til at fjerne uønskede næringsstoffer.
Spildevandsrensning
B

Biobed® Advanced EGSB

Biobed® sikrer en høj rensekapacitet af organisk stof og en effektiv produktion af biogas.
Anaerob Spildevandsrensning

Biodenipho™ / Bio Denitro™

Biodenipho™ reducerer indholdet af nitrogen og fosfor i spildevand og reducerer indholdet af organisk stof (COD/BOD) og suspenderet fast stof.

Biostyr™

Et kompakt og høj effektivt renseanlæg.
Spildevandsrensning
E

EVALED®

EVALED® – Inddamper til industrien, der opkoncentrerer spildevand og fjerner f.eks. tungmetaller og mineralsk olie.
Inddampning
H

HUBER Multi-Rake Bar Screen RakeMax®

Rist til mekanisk rensning af spildevand.
Filtrering

Huber RoFAS modtageanlæg

Vasketromle til septisk slam, fedt og olie.
Slam afvanding

HUBER ROTAMAT®

Pålidelig og gennemtestet indløbsrist til kommunale renseanlæg og til behandling af industrielt spildevand og procesvand.
Filtrering

Hydrotech skivefilter

Skivefiltre tilbyder et stort filtreringsområde på et lille areal til både kommunal efterpolering af spildevand og industriel genanvendelse af vand.
Filtrering

Hydrotech tromlefilter

Et patenteret, mekanisk og selvrensende tromlefilter til både kommunal og industriel genanvendelse af genindvinding af vand.
Filtrering
K

Kaldnes™ RAS

Kaldnes™ RAS er et landbaseret fiskeanlæg, som både leveres til opdræt af yngel og opdræt af fisk til slagtestørrelse. Designet prioriterer funktionalitet og driftsoptimering, ligesom det er en bæredygtig løsning.
Spildevandsrensning

Kædeskraber

Effektiv og fuldautomatisk skrabning af slam, fedt og sand.
M

Memthane®

Memthane® maksimerer produktionen af vedvarende energi og producerer spildevand af høj kvalitet (omsætter op til 98 % af COD-indholdet i spildevandet).
Anaerob Spildevandsrensning

METCLEAN™

MetClean® reducerer slam-produktionen op til 20 gange sammenlignet med traditionelle fældningsmetoder.

MUSLING®

Et Kompakt og effektivt flotationsanlæg til behandling af kommunalt og industrielt spildevand.
Bundfældning og flotation
O

OXYSTAR overfladebeluftning

OXYSTAR overfladebeluftning sikrer effektiv beluftning af kommunalt og industrielt spildevand.
P

PAS-rist

PAS (Pump Action Screen) risten bortfiltrerer fast stof og alle partikler større end 6 mm. PAS-risten er stort set vedligeholdelsesfri.
Filtrering
R

Ras2020

Den unikke RAS2020 teknologi gør det muligt at producerede fisk i landbaserede anlæg på en bæredygtig måde og i et stressfrit miljø op til slagtestørrelse.
Multitechnologie-Gesamtlösung
U

UFLEX™ MK3

Pålideligt og kompakt ultrafiltreringsanlæg, der fjerner suspenderede faste stoffer, proteiner, bakterier og vira.
Membrane Filtration and Ultrafiltration