Behandling af forurening

Behandling af vand- og jordforurening er ikke et valg. Det er vitalt for vores fremtid. Og som ekspert inden for området vil vi gå forrest. Læs her om teknologier og løsninger til vand, der beskytter menneskers sundhed, bevarer økosystemer og understøtter økonomier. Du kan også få den seneste rapport om emnet med cases, perspektiver og eksperter.

Vandforurening er ikke et lokalt problem. Derfor skal det behandles, hvor det findes for at beskytte de nuværende befolkningers og økosystemers sundhed. Det er en grundlæggende forpligtelse for vores fremtidige generationer.

Sammen med Veolia Water Technologies forpligter vi os til at hjælpe vores kunder med at undgå forurening helt fra begyndelsen. Vi udvikler teknologier, der reducerer vandforurening ved kilden og behandler kemikalier, der bruges i industrien, ligesom vi kæmper for vandbehandling, der bidrager til den grønne omstilling.

Forpligtet til at bekæmpe forurening 

Lige fra industrispildevand til kommunalt spildevand, drikkevand, grundvand og jord udgør forurenende stoffer som pesticider, bakterier og aktive farmaceutiske stoffer væsentlige risici.

Nye regler for at beskytte menneskers sundhed og miljøet kan have vidtrækkende konsekvenser for vores kunder, lige fra medicinalindustrien og fødevareindustrien til kommuner. 

Sammen med vores moderselskab Veolia Water Technologies gør vi vores bedste for at tackle forurening. Vi mener, at håndtering af vandforurening er en økonomisk nødvendighed, en folkesundhedsprioritet og et grundlæggende ansvar, vi skylder de generationer, der skal arve denne planet efter os. 


Læs den seneste rapport om løsninger til at bekæmpe forurening

Vi bidrager til den seneste rapport fra Veolia Water Technologies, hvor vi undersøger fem tiltag, der hjælper med at mindske, regulere og afbøde forurening:

Nøgletrend #1: Mængden af miljøfremmede stoffer
Nøgletrend #2: Stigningen i evighedskemikalier
Nøgletrend #3: Offentlig bekymring over miljøspørgsmål
Nøgletrend #4: Konsekvenser for menneskers sundhed
Nøgletrend #5: Stigende miljøbestemmelser

Hør her fra nogle af vores kunder, der bidrager til indsatsen for at tackle forurening:

Danmark
Miljøeffektiv rensning af afløb fra renseanlægs effluenter

96% af den medicin, der anvendes i Danmark, indtages i patienternes hjem. Derfor ender langt hovedparten af de miljøskadelige medicinrester i spildevandet på de kommunale renseanlæg. I MEREFF projektet blev medicinresterne nedbrudt på Herning Vands renseanlæg i et pilotanlæg, der fjerner medicinrester fra det rensede spildevand.

Vietnam
Håndtering af forurening fra Vietnamkrigen

Under Vietnamkrigen forårsagede brugen af Agent Orange giften langvarig jordforurening. I 2012 blev et samarbejde mellem Vietnams forsvarsministerium og USA's Agentur for International Udvikling iværksat for at afhjælpe forurenet jord nær Da Nang lufthavn. Vi anvendte In-Pile Thermal Desorption (IPTD) til at fordampe og nedbryde dioxiner, hvorved oprensningsstandarderne blev opfyldt inden for 20 måneder.

Danmark
Behandling af PFAS i drænvand og regnvandsbassiner

PFAS er et højaktuelt emne i vandbranchen, hvor omfanget og kompleksiteten af udfordringerne synes at vokse. Dette projekt vil kortlægge hvilke teknologier, der er mest effektive til at reducere PFAS i drænvand og regnvandsbassiner.