Biotek og pharma

Vand af høj kvalitet er nødvendig i biotek- og farmaceutiske virksomheder - både til produktfremstillingen og i rengøringen. Krüger leverer helhedsløsninger, der passer til jeres specifikke behov.

 

Professionelle vandbehandlingsprodukter

Krüger tilbyder et bredt spekter af løsninger, der er målrettet den biotekniske og farmaceutisk industri. Løsningerne spænder fra standardsystemer, der er udviklet til det farmaceutiske marked, til skræddersyede turnkey-projekter. Derfor har vi også en løsning, der dækker jeres behov.

Veolia Water Technologies, som Krüger er en del af, har afsluttet hundredvis af projekter rundt om i verden inden for biopharm - fra produktion af vand (rent vand, meget rent vand, pyrogen-frit vand og WFI til international farmaceutisk standard) til vandgenvinding og rensning spildevand, der fx indeholder opløsningsmidler. Alle vores anlæg kan levere vand, som opfylder Ph Eur- og USP-standarden.

 

Blødgøringsanlæg og partikelfilter til forbehandling

Orion™ er et standard omvendt osmose-anlæg som fjerner op til 98-99 pct. af vandets salte og anden forurening og samtidig virker som en effektiv barriere mod mikrobiel kontaminering. Vi forhandler forskellige modeller. Orion™, Orion TTS og Quattro S.

Ionpro LX er et fuldt integreret vandbehandlingsanlæg, som har blødgøring, omvendt osmose, CEDI-LX og sterilfilter placeret i kabinet. Med kapacitet op til 830 l/h kan Ionpro LX anlægget levere vandkvalitet ned til 0,05 μS/cm PW.

Triton er et komplet anlæg til produktion og distribution af ultrarent vand. Anlægget kan lagre 350 l ultrarent vand.

Rapide Strata er et fuldautomatisk afsaltningsanlæg (ionbytning), der leverer op til 18 m³/t vand i en kvalitet ned til 0,055 μS/cm.

 

Spildevandsbehandling

Vores kompakte standardanlæg til spildevandsrensning er effektivt og billigt. Vi har anlæg til udligning og pH-regulering, forrensning af spildevand for f.eks. organisk stof og anlæg til rensning af spildevand til udledning til vandmiljøet eller til genanvendelse. Anlægget er let at tilpasse til den nødvendige kapacitet og til de aktuelle problemstoffer.

Fordele ved at rense spildevand er:

  • Afledning af spildevand uden medicinrester og miljøfremmede stoffer
  • Mulighed for genanvende det rensede spildevand fx som teknisk vand til køleanlæg 

Læs mere om spildevandsrensning

 

Kontakt
Salgsingeniør
Laboratorievand, ELGA lab
M: 4212 0850
E: [email protected]
Kontakt
Christian Døring
Salgschef
M: 6040 4131
E: [email protected]
Industri
Krüger er specialister inden for behandling af industriens spildevand, og sammen finder vi de løsninger, der giver mest miljømæssig og økonomisk værdi for din virksomhed.