Biostyr™

Biologisk spildevandsrensning som er baseret på fastfilmteknik

Et kompakt og høj effektivt renseanlæg

Overblik

BIOSTYR™ er en biologisk renseproces baseret på fastfilmteknik.
Bakteriekulturerne, som renser spildevandet for forurening, er fastsiddende på et bæremedie bestående af polystyrenkugler.

Anlæggene opbygges som opstrømsfiltre med anoxisk zone i bunden og aerob zone i toppen. Spildevandet recirkuleres over filtrene.

Fordele ved Biostyr™

  • Tre processer i én tank, dvs. ingen efterklaringstank
  • Høj renseeffekt
  • Kompakt, pladsbesparende anlæg
  • Kan i mange tilfælde bygges ind i eksisterende anlæg
  • Lav temperaturafhængighed
  • Ingen lugtgener - overfladevandet er iltmættet, renset vand


Disse fordele gør et BIOSTYR™ anlæg konkurrencedygtigt - også på små anlægsstørrelser.

BIOSTYR™-processen er patenteret af Krügers moderselskab, Veolia Water Solutions & Technologies.