Varmemesterservice

Krüger Aquacare tilbyder varmemesterservice til at holde opsyn med varmeanlæg i ejendomme. Løbende service forlænger anlæggets levetid, så I undgår miljøbelastende udskiftninger af anlægget.

Få en serviceaftale med en professionel varmemester

Vores varmemester udfører følgende opgaver:

  • Udslammer varmtvandsbeholder (SBI anbefaler, at det bliver udført jævnligt)
  • Fylder vand på centralvarmeanlæg
  • Aflæser vandmålere og varmemålere i varmecentral
  • Åbner og lukker for varmen om sommeren og vinteren
  • Renser og tømmer snavssamlere og løsne diverse ventiler, så de ikke sætter sig fast
  • Kontrollerer afløb og eventuelt afløbspumpe i varmecentral
  • Tilkalder autoriseret el- eller VVS-installatør ved fejl på anlæg

I kan vælge mellem tre kontraktformer, hvor I får hhv. 3, 12 eller 26 årlige besøg af vores varmemester. 

Serviceaftalen er et tilbud for ejendomme der ikke i forvejen har en varmemester tilknyttet.

 

Reperationer og reservedele

Reparation eller udskiftning af rør, fittings, pakninger, isolering, ventiler bliver udført efter regning.