Techno Business Units

 • ANOXKALDNES
 • AQUAFLOW
 • BIOSOLIDS
 • BIOTHANE
 • EVALED
 • HYDROTECH
 • IDRAFLOT
 • IDRASCREEN
 • PMT

Varmemesterservice

Få en serviceaftale med en professionel varmemester til at holde opsyn med og kontrollere jeres varmeanlæg. Det forlænger anlæggets levetid, så I undgår miljøbelastende udskiftninger af anlægget.

 

Vi tilbyder varmemesterservice til ejendomme, der ikke i forvejen har en varmemester tilknyttet. Vores varmemester udfører følgende opgaver:

 • Udslammer varmtvandsbeholder (SBI anbefaler, at det bliver udført jævnligt)
 • Fylder vand på centralvarmeanlæg
 • Aflæser vandmålere og varmemålere i varmecentral
 • Åbner og lukker for varmen om sommeren og vinteren
 • Renser og tømmer snavssamlere og løsne diverse ventiler, så de ikke sætter sig fast
 • Kontrollerer afløb og eventuelt afløbspumpe i varmecentral
 • Tilkalder autoriseret el- eller VVS-installatør ved fejl på anlæg

I kan vælge mellem tre kontraktformer, hvor I får hhv. 3, 12 eller 26 årlige besøg af vores varmemester.

 

Reperationer og reservedele

Reparation eller udskiftning af rør, fittings, pakninger, isolering, ventiler bliver udført efter regning.