Har du tænkt på vandet under Coronakrisen?

Legionella har gode forhold i bygninger, der står tomme under nedlukningen.

Når Danmark åbner op igen, og alle kan komme tilbage på deres arbejdsplads, skal vi være opmærksomme på, at Legionella bakterien flere steder har haft gunstige forhold til at vækste i det stillestående vand.
 
For at det varme vand i hanen skal forblive sundt, er det en god rutine at sørge for at varmtvandsbeholderen tømmes minimum 1,5 - 2 gange i døgnet. Samtlige tappesteder bør også aktiveres mindst 1 gang om ugen.
 
Dette er en udfordring i de mange bygninger, hvor der har været nedlukket, og hvor personalet har været sendt hjem.
 
Flere virksomheder har fokus på denne risiko og sørget for, at der er blevet lavet et kunstigt forbrug i de menneskeforladte bygninger -netop for at undgå vækst af Legionella bakterien.

Legionella symptomer minder om Corona

Symptomerne for Legionærsyge kan på mange måder minde om Corona: høj feber, hovedpine, muskelsmerter, brystsmerter og åndedrætsbesvær.
 
Risikoen for at indånde aerosoler med bakterien er størst fra brusere og ved køkkenspul.
Hvis der er styr på situationen og taget hånd om vedligeholdelse af vandet i en bygning, mindskes risikoen betydeligt.
 
Så inden der åbnes op og bygninger, idrætsfaciliteter, skoler mv igen bliver fyldt, er det en god ide, at få tjekket vandet.
 
Hos Krüger Aquacare hjælper vi gerne med gode råd, vejledning og løsninger på de udfordringer, som nedlukningen har skabt i vandet.
 

Kontakt
Specialist i legionella
M: 6037 0730

Legionella
Legionellabakterier kan føre til den frygtede legionærsyge. Derfor gennemgår vi varmtvandssystemer, tager legionellaprøver, foretager legionellaanalyser og leverer løsninger, der bekæmper legionella. Legionella kan blandt andet bekæmpes med klordioxid og legionellafilter, så det sikres, at vandet er sundt, og at risikoen for legionærsyge reduceres markant.