Fiskeopdræt på land

Den unikke RAS2020 teknologi gør det muligt at producere fisk i landbaserede anlæg på en bæredygtig måde og i et stressfrit miljø op til slagtestørrelse

Efterspørgslen på fisk er stigende. Efterspørgslen kan imødegås ved at opdrætte fisk under styrede betingelser - dvs. akvakultur. Succesfuld akvakultur kræver god vandkvalitet, den rette vandmængde og den rigtige temperatur. Kun på den måde kan man sikre optimale vækstbetingelser for fisk.


Vi har revolutioneret landbaseret akvakultur i over 10 år. Vores erfaring inden for avanceret vandbehandlingsteknologi og nøglefærdige RAS-anlæg (Recirculation Aquaculture System) har skabt en betydelig konkurrencefordel for vores kunder. Gennem optimeret og dokumenteret rensningsteknologi og ekspertise i verdensklasse er Krüger og vores moderselskab Veolia blevet en nøglespiller på markedet inden for landbaseret fiskeopdræt. 

I de sidste tre årtier er fødevareforbruget af fisk steget dramatisk. Derfor er landbaseret fiskeopdræt blevet et attraktivt marked for at imødekomme den nationale og internationale efterspørgsel. Kombineret med miljø- og økonomiske risici ved havbaseret fiskeopdræt er der skabt et fundament og en forventning om, at landbaseret fiskeopdræt vil vokse kraftigt de kommende år.

Bæredygtig fiskeopdræt med 99% genanvendelse af vand

Vi skræddersyr vores løsninger og teknologier til den enkelte kunde for at skabe de bedste betingelser for fiskeopdræt. Med landbaserede RAS-anlæg er det muligt at placere anlæggene i nærheden af nøglemarkeder. Dette reducerer CO2-footprint i forbindelse med transport, samtidig med at produktet bliver langt friskere, da leveringstiden er reduceret. 

Landbaserede RAS-anlæg har desuden minimal indvirkning på naturen og det omkringliggende miljø. I vores RAS-anlæg genbruges hele 99% af vandet hos fiskene. Dette renses løbende i recirkuleringen, som består af mekaniske filtre, biologisk rensning, oxygen dosering, UV og stripning af CO2 og N2. Derudover tilsikres der optimale betingelser hos fiskene ved at kontrollere iltniveau, temperatur, pH og alkalinitet.  

En produktion på 12,5 millioner om året

Siden 2017 har vi leveret 4 landbaserede RAS2020-anlæg i hhv. Schweiz, Danmark og Norge, hvor fiskene vokser til slagtestørrelse i anlægget.

Restprodukter, som kommer fra RAS-anlæggene i form af slam og overskudsvand, bliver ligeledes renset inden afskaffelse. Her kan vi også tilbyde en bred vifte af skræddersyede løsninger til det bestemte formål og opnå rensning ift. den specifikke udledningstilladelse. 

Kontakt
Business and sales development manager
E: [email protected]
Akvakultur
Den unikke RAS2020 teknologi gør det muligt at producerede fisk i landbaserede anlæg på en bæredygtig måde og i et stressfrit miljø op til slagtestørrelse.