Fiskeopdræt på land

Efterspørgslen på fisk er stigende. Efterspørgslen kan imødegås ved at opdrætte fisk under styrede betingelser - dvs. akvakultur. Succesfuld akvakultur kræver god vandkvalitet, den rette vandmængde og den rigtige temperatur. Kun på den måde kan man sikre optimale vækstbetingelser for fisk.


Vi har revolutioneret landbaseret akvakultur i over 10 år. Vores erfaring inden for avanceret vandbehandlingsteknologi og nøglefærdige RAS-anlæg (Recirculation Aquaculture System) har skabt en betydelig konkurrencefordel for vores kunder. Gennem optimeret og dokumenteret rensningsteknologi og ekspertise i verdensklasse er Krüger og vores moderselskab Veolia blevet en nøglespiller på markedet inden for landbaseret fiskeopdræt. Vi tilbyder også vores løsninger gennem søsterselskaberne Hydrotech og Anox Kaldnes.

I de sidste tre årtier er fødevareforbruget af fisk steget dramatisk. Derfor er landbaseret fiskeopdræt blevet et attraktivt marked for at imødekomme den nationale og internationale efterspørgsel. Kombineret med miljø- og økonomiske risici ved havbaseret fiskeopdræt er der skabt et fundament og en forventning om, at landbaseret fiskeopdræt vil vokse kraftigt de kommende år.

 

Bæredygtig fiskeopdræt med 99% genanvendelse af vand

Vi skræddersyr vores løsninger og teknologier til den enkelte kunde for at skabe de bedste betingelser for fiskeopdræt. Med landbaserede RAS-anlæg er det muligt at placere anlæggene i nærheden af nøglemarkeder. Dette reducerer CO2-footprint i forbindelse med transport, samtidig med at produktet bliver langt friskere, da leveringstiden er reduceret. 

Landbaserede RAS-anlæg har desuden minimal indvirkning på naturen og det omkringliggende miljø. I vores RAS-anlæg genbruges hele 99% af vandet hos fiskene. Dette renses løbende i recirkuleringen, som består af mekaniske filtre, biologisk rensning, oxygen dosering, UV og stripning af CO2 og N2. Derudover tilsikres der optimale betingelser hos fiskene ved at kontrollere iltniveau, temperatur, pH og alkalinitet.  

 

En produktion på 12,5 millioner om året

Siden 2009 har vi leveret 14 KaldnesRAS yngelanlæg i Norge for produktion af yngel op til 500 gram inden udsættelse i havbure. Det største yngelanlæg, Sjøtroll, er leveret til kunden Lerøy Seafood.  Dette anlæg kan producere op til 12,5 millioner smolt om året og inkluderer 10 RAS-afdelinger, to klækkerier samt løsninger for vandindtag, slambehandling, energianlæg, foderanlæg, og vedligeholdsprogram. 

Siden 2017 har vi leveret 4 landbaserede RAS2020-anlæg i hhv. Schweiz, Danmark og Norge, hvor fiskene vokser til slagtestørrelse i anlægget.

Restprodukter som kommer fra RAS-anlæggene i form af slam og overskudsvand bliver ligeledes renset inden afskaffelse. Her kan vi også tilbyde en bred vifte af skræddersyede løsninger til det bestemte formål og opnå rensning ift. den specifikke udledningstilladelse. 

Kontakt
Sales Director
M: 60 39 35 90
E: [email protected]
Akvakultur
Den unikke RAS2020 teknologi gør det muligt at producerede fisk i landbaserede anlæg på en bæredygtig måde og i et stressfrit miljø op til slagtestørrelse.
Akvakultur
Kaldnes™ RAS er et landbaseret fiskeanlæg, som både leveres til opdræt af yngel og opdræt af fisk til slagtestørrelse. Designet prioriterer funktionalitet og driftsoptimering, ligesom det er en bæredygtig løsning.