Norges første landbaserede anlæg til laks i slagtestørrelse

Fredrikstad Seafoods har valgt RAS2020-teknologi til deres store landbaserede anlæg til lakseopdræt i Frederikstad i det sydlige Norge. Det er Norges første landbaserede produktion af laks til slagte størrelse. 

Fra Fredrikstad Seafoods var det vigtigt, at anlægget havde en yderst effektiv produktion og at det levede op til de højeste miljømæssige standarder for at kunne opnå en bæredygtig produktion. I Frederikstad møder den største ferskvandsflod i Norge havvandet, hvilket giver anlægget en unik adgang til både havvand og ferskvand. Det gør placeringen i Frederikstad ideel for produktionen af landbaseret atlanterhavslaks. 

Til forskel fra de mange yngelanlæg, hvor der produceres yngel til udsætning i netbure, så foregår hele produktionen i Frederikstad på land, indtil laksen når sin slagte størrelse. 

 

Miljøvenlig løsning til produktion af laks

Vi har leveret to RAS2020 anlæg samt spildevandsanlæg og vandindtagssystem fra havet. Dermed sikres en bæredygtig produktion af laks, som minimerer belastningen af det omgivende miljø, hvor risiko for lakselus og udslip af fisk elimineres.

RAS2020 fiskeanlæg i kombination med kompetencer indenfor spildevand gør det muligt at producere fisk stort set overalt ved at tilpasse udledningen efter de gældende miljøkrav og med minimalt behov for tilførsel af frisk vand.

Det er et nyt innovativt cirkulært design, der med stor fleksibilitet gør det muligt at producere en lang række kommercielle arter. Anlægget fylder væsentligt mindre end traditionelle landbaserede an­læg som følge af det unikke design. Derudover har anlægget et avanceret kontrolsystem, der styrer alle vigtige parametre som eksempelvis ilt, pH, CO₂ og temperatur.

Derfor har Frederikstad Seafoods investe­ret i et RAS2020 anlæg, samt et komplet spildevandsanlæg fra Veolia. Spildevandsanlægget reducerer udledningen af næringsstoffer til det lokale vandmiljø. 

Kontakt
Business and sales development manager
E: [email protected]

Fakta

  • Beliggenhed: Fredrikstad, Norway
  • Arter: Atlantisk laks
  • Max. daglig fodring: 2 x 4.000 kg
  • Areal: 2 x 2.800 m2
  • Tankvolumen: 2 x 5.000 m3
  • Max. bestand: 400 tons
  • Vandforbrug: 350 L/kg foder/dag

Krüger er leverandør af RAS2020-teknologien, herunder maskinudstyr, el-installationer og styring. Gråkjær A/S er byggeentreprenør på projektet.

Akvakultur
At opdrætte fisk under styrede betingelser kræver god vandkvalitet, den rette vandmængde og den rigtige temperatur. Et skræddersyet landbaseret fiskeanlæg giver størst sikkerhed og kontrol.