Verdens største landbaserede opdræt af kingfish på land

Det første landbaserede fiskeanlæg til kingfish er nu en realitet, og ligger uden for Hanstholm. Det er samtidig det første anlæg i verden, der er bygget i fuldskala i Veolia banebrydende RAS2020™ design. Ejeren af anlægget, Sashimi Royal, startede produktionen på dette bæredygtige, landbaserede fiskeanlæg i september 2017. Her producerer de den efterspurgte kingfish, som bl.a. bruges i sushi, på en bæredygtig måde takket være nytænkende teknologi.

 

– Vi er glade for at være det største bæredygtige fiskeanlæg i Danmark med nærmest ingen påvirkning af omgivelserne siger direktør Claus Rom. Vi vaccinerer ikke fiskene, og vi har selv vores fiskeyngel, så der er fuld sporbarhed. Det er en stor fordel, at RAS2020™ anlægget er kompakt og overskueligt, så vi ikke behøver så stort et areal for at have en stor produktion. 

 

Banebrydende og bæredygtig fiskeopdræt

Veolia har designet og leveret procesudstyr til RAS2020™ anlægget, der lever op til de skrappe betingelser, der stilles til vandkvaliteten. Desuden giver det større miljøsikkerhed end havbaserede anlæg, som i stigende grad oplever modstand på grund af den miljømæssige påvirkning. 

 

Kompakt og cirkulær løsning med reduceret CO2 belastning

Et avanceret kontrolsystem styrer alle vigtige parametre som eksempelvis ilt, pH, CO2 og temperatur. Anlægget i Hanstholm er designet til en maksimal biologisk belastning på 4.000 kg foder pr/dag ved en vandtemperatur på 23° C. RAS2020™ anlægget er bygget meget kompakt. 

Et anlæg baseret på RAS2020™ har ingen rør under jorden, hvilket reducerer risikoen forbundet med rør støbt i beton, samtidig med at det holder byggeomkostningerne nede. Det cirkulære design, hvor vand cirkulerer hele vejen rundt på fiskeanlægget i tilpasset hastighed, er sammen med anlæggets flytbare vægge et unikt design, der sikrer stor fleksibilitet i forhold til valg af art og produktionslogistik.  I ydercirklen med de større fisk er der højere vandhastighed end i indercirklen med de mindre fisk. Tankene er adskilt af vægge, som vandet passeret igennem. 

 

En løsning der kan opføres alle vegne

RAS2020™ anlægget i kombination med Veolia kompetencer indenfor spildevand gør det muligt at producere fisk stort set overalt ved at tilpasse udledningen efter de gældende miljøkrav. 

Projektet har bl.a. fået EURO 2.6 mill. i støtte fra det danske Program for Grøn Teknologi (MUDP), som giver tilskud til projekter, der kan levere reelle miljøforbedringer og samtidig styrke danske virksomheders grønne konkurrenceevne. 

Kontakt
Business and sales development manager
E: [email protected]
Akvakultur
At opdrætte fisk under styrede betingelser kræver god vandkvalitet, den rette vandmængde og den rigtige temperatur. Et skræddersyet landbaseret fiskeanlæg giver størst sikkerhed og kontrol.