Filtrering

Skivefiltre, sandfiltre og ultrafiltrering fjerner forurenende stoffer fra vand ved hjælp af forskellige teknikker. Løsningerne kan bruges til blandt andet industrielt procesvand og genbrug af spildevand.

Skivefiltre

Et skivefiltersystem fjerner forurenende stoffer som fx fibre, grus, sand og alger. I kan få forskellige løsninger hos Krüger.

Hydrotech
Hydrotech skive- og tromlefiltre er perfekte til produktgenvinding og fjernelse af fine partikler. Filtrene er selvrensende og fungerer ved hjælp af gravitation, så partikler i vandet håndteres skånsomt og fjernes effektivt. Vandet ledes ind i filteret og ud gennem filterdugen, hvor partiklerne tilbageholdes. Slammet spules af dugen, mens filtret roterer, opsamles i en slamrende og føres ud af filtret.

Berkal™
Berkal™ er et kompakt system med en høj flow- og tilbageholdelseskapacitet. Flowhastigheden ligger fra 10 til 120 m³/t. Der er automatisk returskylning og valgfri filtreringsgrader mellem 20 og 400 µm. Der skal ikke tilføres forbrugsstoffer, driftsomkostningerne er lave og vedligeholdelsen minimal. 

Sandfiltre

Sandfiltre er manuelle og automatiske filtre, der bruges til at fjerne partikler, jern og mangan fra drikkevandsboringer eller bruges til industrielle applikationer, hvor der ønskes en høj vandkvalitet. De fås i forskellige udgaver og leveres som enkelt eller dobbeltanlæg.

Ultrafiltrering

Ultrafiltreringssystemer er systemer, der fjerner partikler, bakterier, patogener, alger og colibakterier, så der produceres en vandkvalitet, der svarer til < 3 SDI.

Hollow Fiber ultrafiltrering - Xtream™
Hollow Fiber ultrafiltrering - Xtream™ er et standardanlæg monteret på stativ. Der er kort leveringstid, det kan installeres og indkøres hurtigt. Flowhastigheder ligger på mellem 2 og 175 m³/time. Det kan bruges til: Industrielt procesvand, drikkevand, genbrug af spildevand og havvandsfiltrering.

Uflex™ Ultrafiltreringssystemer
Uflex™ Ultrafiltreringssystemer sikrer effektiv behandling af drikkevand, procesvand, svømmebade og spildevand ved hjælp af avancerede og effektive ultrafiltreringsmembraner. Fordelene ved Uflex™ ultrafiltreringssystemer er:

  • At det filtrerede vand er helt bakteriefrit
  • At der ikke er bakterieinficering af membraner
  • At der er fuldautomatisk skylle- og rengøringssystem
  • At det kræver et lille pladsbehov og en generel lav højde (< 2,4 m)
  • At det kan integreres i eksisterende anlæg
Kontakt
Salgsingeniør
Kemisk vandbehandling HYDREX
M: 6040 4110
E: [email protected]
Kontakt
Salgsingeniør
Procesvand
M: 45 60 23 85 96
E: [email protected]
Service
Krüger Aquacare udfører service og vedligeholdelse af procesvandsanlæg, varmtvandsanlæg, vekslere, kedler, kondensatorer, injektorer, kølevandssystemer og meget andet i hele Danmark.