Ionbytning

Vandværksvand kan sjældent anvendes direkte til fødevareproduktion, industri og laboratorieformål, fordi vandets indhold af mineralsalte kan skade prøver og produkter. Herudover kan mineralsaltene forårsage korrosion og give afsætninger. Det kan afhjælpes med et demineraliseringsanlæg, der ved hjælp af ionbytning reducerer mineralsaltene i vandet.

Demineralisering med ionbytning

Med et demineraliseringsanlæg fra Krüger Aquacare kan I reducere mineralsaltene i vandværksvandet til lavest mulige niveau ved hjælp af ionbytning.

AquaDem med ionbytning
AquaDem-serien fjerner alle typer salte ved hjælp af ionbytning i et mixbed filter. AquaDem kan bruges, hvor der stilles særligt høje krav til ledningsevnen.

Afsaltning med ionbytning

CEDI - kontinuerlig elektrodeionisering
CEDI er den nyeste teknologi til produktion af totalafsaltet vand af ekstrem høj kvalitet ved hjælp af kontinuerlig elektrodeionisering. CEDI benytter elektrisk strøm, der ledes gennem vandet og fjerner de sidste ioner. Efter brug af CEDI-enheden har procesvandet en ledningsevne ned til 0,055 µS/cm - helt uden brug af kemikalier eller udskiftning af ionbyttermasse.

Rapide Strata - ionbytningsanlæg 
Rapide Strata er et ionbytningsanlæg til demineralisering og totalafsaltning af råvand. Rapide Strata fjerner ioner i to trin med ionbytning. Første trin er en kationbytter, hvor vandets indhold af kationer ombyttes til brintioner (H+). Andet trin er en anionbytter, hvor vandets indhold af anioner ombyttes til hydroxydioner (OH-). Sammen danner det rent vand H+OH- = H2O.

Duo Eclipse - totrins ionbytningsanlæg
Duo Eclipse - et totrinsanlæg til ionbytning - fjerner 98 pct. af de opløste faste stoffer og vil typisk producere vand med en ledningsevne på mindre end 20 µS/cm. Duo Eclipse til ionbytning leveres med en ydelse fra 0,25 til 4 m³/time.

Kedelspædevand
Vand fra det offentlige forsyningsnet indeholder mange uønskede luftarter og mineralsalte, der kan give problemer i kedler og varmtvandskredsløb. Det er derfor nødvendigt at behandle vand, før det kan anvendes. Omfanget af behandlingen afhænger af råvandets sammensætning samt anvendelsesformålet. Krüger Aquacare tilbyder forskellige løsninger til kedelspædevand, blandt andet ionbytning.

Kontakt
Salgsingeniør
Procesvand
M: 45 60 23 85 96
E: [email protected]
Kontakt
Salgsingeniør
Kemisk vandbehandling HYDREX
M: 6040 4110
E: [email protected]
Service
Krüger Aquacare udfører service og vedligeholdelse af procesvandsanlæg, varmtvandsanlæg, vekslere, kedler, kondensatorer, injektorer, kølevandssystemer og meget andet i hele Danmark.