Projekter

Få et indblik i nogle af de opgaver, vi har løst i Danmark og i mere end 20 andre lande.
Jordoprensning
Region Midtjylland er blevet næsten 600 kilo klorerede opløsningsmidler lettere, efter vi har oprenset en tidligere industrigrund i Boulstrup nær Odder. Som resultat er jorden blevet endnu renere end forventet, og risikoen for forurenet drikkevand er fordampet.
Online styring
AQUAVISTA™ Plant optimerer den samlede spildevandsbehandling for afløb og renseanlæg med fokus på mindsket overløb, sikker udløbskvalitet og lavest mulige energiforbrug. Ved den integrerede styring af det samlede system, kan forsyningen desuden udnytte variable elpriser til yderligere besparelser.
Legionella
Sclerosehospitalet i Haslev har fået et elektrolysebaseret vandrensningsanlæg, hvor vand tilsættes salt. Det sikrer dem mod de frygtede legionella bakterier på en simpel og energieffektiv måde.
Blødgøring
Mønshallerne ligger i et af de områder i landet, hvor vandet karakteriseres som hårdt (23) – grænsende til meget hårdt. Derfor har Krüger Aquacare installeret et blødgøringsanlæg af typen Delta-p 1, som blødgør alt indgående vand.
Legionella
VitaPark har fået et system, der sikrer mod sygdomsfremkaldende bakterievækst i deres store varmtvandsanlæg. Krüger Aquacare har installeret et Oxiperm anlæg, der sikrer en effektiv legionellabekæmpelse og medfører en økonomisk gevinst.
Industri
ROCKWOOL ønsker fortsat at styrke sin grønne profil. Med en ny bassin-løsning, der adskiller overfladevandet i renhedsgrader, kan ROCKWOOL øge anvendelsen af overfladevand i produktionen - og reducere forbruget af vand fra vandværket.
Industri
Vi har leveret et neutraliseringsanlæg, der får bouillonfabrikanten Oscar A/S til at overholde udledningskrav til pH i spildevandet. Løsningen kører automatisk og med indbygget alarmfunktion, kan teknikerne reagere hurtigt i tilfælde af afvigelser.
Akvakultur
Swiss Alpine Fish producerer bæredygtige fisk i de schweiziske alper. For at det kan lade sig gøre, er det afgørende, at de har fuld kontrol over deres vandforbrug og udledning.
Akvakultur
Det første landbaserede fiskeanlæg til kingfish er nu en realitet, og ligger uden for Hanstholm. Det er samtidig det første anlæg i verden, der er bygget i fuldskala i Veolia banebrydende RAS2020™ design.